MST: 0313642710.

Số tài khoản  050.100.0099.297 tại VCB CN bắc Sài Gòn.

Địa chỉ: 119/97, đường TTN17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh