Nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim

Nhuộm và quy trình nhuộm vải dệt kim (vải thun)

Nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim
bang test mau1

Nhuộm gián đoạn

Hiện tại, hầu hết các mặt hàng vải dệt kim được nhuộm, và quy trình nhuộm cho vải dệt kim trên quy trình nhuộm gián đoạn.

Với các mặt hàng vải một thành phần, như vải có tính chất polyester sẽ được nhuộm với thuốc phân tán. Để đạt độ bền màu tốt cấp bốn, hoá chất thuốc nhuộm đắt và quy trình dài. Với các quy trình nhuộm thuốc trực tiếp, với giá rẻ và thời gian nhuộm ngắn. Sẽ bị ra màu khi giặt và gây kích ứng da cho người sử dụng.

Chúng tôi không áp dụng nhuộm và quy trình nhuộm này trong sản xuất.

Các mặt hàng có nguồn gốc xơ bông tự nhiên như cotton, visco, modal, tencel, bamboo vv, sẽ nhuộm với thuốc hoạt tính.

Các loại có nguồn gốc tổng hợp, được nhuộm cả hai loại thuốc trong nhuộm và quy trình nhuộm.

Nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim

nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim
may dinh bien

Xẻ khổ-->, may nối cây-->, sơ bộ định hình-->, đốt lông (đối với hàng hai thành phần)-->, giặt tẩy trên máy nhuộm gián đoạn-->, cắt lông (cắt enzyme đối với hàng cotton)-->, nhuộm-->, so màu-->, giặt xả-->, cầm màu-->, ly tâm (hoặc giặt lông trên máy giặt lông để hạn chế bụi vải)-->, định hình thành phẩm-->, đóng gói giao hàng.

nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim
May ly tam

Nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim cao cấp 

Nhuộm phân tán:

Thuốc nhuộm phân tán là các thuốc nhuộm hữu cơ không có các nhóm ion hóa, có độ hòa tan thấp và thích hợp cho việc nhuộm các sợi kỵ nước ( Hydrophobic).

Là phân loại thuốc nhuộm phân tán dựa trên khả năng khuếch tán của phân tử thuốc nhuộm trong quá trình nhuộm và quy trình nhuộm, độ lên màu, độ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và tốc độ nhuộm.

Việc phân tán này dựa trên tốc độ nhuộm và độ bền thăng hoa. Hai tính chất này liên quan đến trọng lượng phân tử và số nhóm phân cực trong phân tử thuốc nhuộm.

Chúng tôi chỉ áp dụng nhuộm và quy trình nhuộm phân tán năng lượng cao. Quá trình nhuộm gắn màu ở nhiệt 130 độ C.

Là nhóm thuốc nhuộm có độ phân cực cao, trọng lượng phân tử cao hơn, có tốc độ nhuộm và khả năng khuếch tán thấp nhưng độ bền nhiệt và độ thăng hoa tốt. Chúng tạo thành nhóm thuốc nhuộm phân tán năng lượng cao.

Cơ chế nhuộm của thuốc nhuộm phân tán trong nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim

Quá trình nhuộm, và quy trình nhuộm các sợi polyester với thuốc nhuộm phân tán có thể được xem như là một quá trình di chuyển, các phân tử thuốc nhuộm từ dung môi lỏng (nước) tới một dung môi hữu cơ rắn (chất xơ). Thuốc nhuộm được pha vào nước với chất hoạt động bề mặt, khuấy để tạo thành một dung dịch phân tán thuốc nhuộm. Tính không tan của thuốc nhuộm phân tán cho phép thuốc nhuộm có xu hướng khuếch tán vào vật liệu dệt, để tạo ra sự cân bằng nồng độ trong môi trường rắn và lỏng. Việc gia nhiệt dung dịch thuốc nhuộm làm tăng năng lượng của các phân tử thuốc nhuộm, và tăng tốc độ khuếch tán thuốc nhuộm vào sợi dệt. Việc gia nhiệt cũng làm trương nở cấu trúc xơ sợi polymer tạo điều kiện cho các phân tử thuốc nhuộm khuyếch tán sâu vào bên trong cấu trúc vô định hình của phân tử xơ sợi. Bên trong cấu trúc phân tử xơ sợi, các phân tử thuốc nhuộm được giữ bởi các liên kết hydro và lực VDW.

Quá trình nhuộm và quy trình nhuộm này luôn được giữ trong môi trường có tính axit với độ PH thấp từ 4-5.

Nhuộm nhiệt độ cao trong nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim

Nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim
May nhuôm cao ap trong nhuộm và quy trình nhuộm

Ưu điểm của phương pháp nhuộm và quy trình nhuộm polyester ở nhiệt độ từ 120 ° C đến 130 ° C, là có thể nhuộm cho tất cả các màu đậm. Kể cả những thuốc nhuộm có năng lượng thấp. Không có sự mất mát khả năng đàn hồi, hay độ bền của sợi polyester khi được nhuộm ở điều kiện trung hòa hoặc axit nhẹ ở 130 °C. Các thành phần kiềm được sử dụng trong quá trình tẩy rửa phải được loại bỏ hoàn toàn trước khi nhuộm ở nhiệt độ cao. Vải thun có thể được định hình nhiệt trước khi nhuộm.

Máy nhuộm cao áp loại hút lên được chuẩn bị với thuốc nhuộm và chất phân tán, acid acetic 0.5-1.0 g/l.

Quá trình nhuộm và quy trình nhuộm sẽ bắt đầu từ 70 ° C, nhiệt độ nâng lên từ từ lên 120 ° C-130 ° C, và duy trì trong thời gian 30-60 phút. Khi nhuộm màu đậm, cần phải đưa thêm một bước giặt khử để giặt bỏ phần thuốc nhuộm liên kết yếu trên bề mặt vải, để tăng độ bền ma sát.

Do tính chất kỵ nước của xơ polyester, các hóa chất giặt khử sẽ không phản ứng với các phần tử bên trong xơ sợi, mà chỉ phản ứng với phần thuốc nhuộm trên bề mặt.

Vải được giặt với chất tẩy giặt thích hợp, kết thúc quá trình nhuộm.

Nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim, nhuộm thuốc hoạt tính cho vải có nguyên liệu từ bông cotton tự nhiên

REACTIVE DYES.

Thuốc nhuộm hoạt tính là thuốc nhuộm, mà có khả năng phản ứng hóa học với một xơ sợi để tạo thành liên kết cộng hóa trị (covalent bond),  giữa thuốc nhuộm và xơ sợi. Liên kết hóa trị này được hình thành giữa các phân tử thuốc nhuộm, và nhóm -OH (hydroxyl)  của sợi cellulose. Hay giữa các phân tử thuốc nhuộm và các nhóm  -NH2 (amin) của sợi polyamide hoặc len.

Thuốc nhuộm hoạt tính được tổng hợp thành công lần đầu tiên từ những năm 1950. Đạt được bởi Rattee và Stephens thuộc công ty Imperial Chemical Is. Tổng hợp thành công  trên cơ sở liên kết được các nhóm chlorotriazines như là chất nền và các nhóm mang màu.

Quá trình gắn màu được thực hiện trong bể nhuộm có môi trường kiềm.

Thuốc nhuộm hoạt tính sau đó được tổng hợp, với nhiều đặc điểm ưu thế hơn về mặt thương mại và kỹ thuật là thêm vào phân tủ các nhóm vinylsulfonyl. Cũng giống như nhóm chlorotriazines, nhóm chức này liên kết thuận lợi hơn với nhóm hydroxyl của cellulose. Các phiên bản phổ biến nhất của công nghệ này là Remazol. Các thuốc nhuộm đầu tiên thuộc nhóm ethylsulfonyl.

Thuốc nhuộm với chỉ có một nhóm chức năng có mức độ phản ứng thấp. Để khắc phục những thiếu sót này, thuốc nhuộm có chứa hai (hoặc nhiều hơn) các nhóm phản ứng khác nhau đã được phát triển. Một số có chứa hai monochlorotriazines. Một số khác là kết hợp của các triazines và nhóm vinyl sulfone vinyl.

Thuốc nhuộm đa chức này cho phép nhuộm với nhiệt độ thấp hơn, mức độ tận trích cao hơn, đòi hỏi nồng độ muối thấp hơn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, dễ thực hiện và giảm tác động đến môi trường.

Phân tử thuốc nhuộm hoạt tính, bao gồm một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử gọi là nhóm mang màu. Sự hiện diện nó tạo ra màu sắc của thuốc nhuộm.  Một nhóm thế có khả năng phản ứng với xơ cellulose.

Thuốc nhuộm hoạt tính có độ bền giặt tốt nhất nhờ liên kết giữa thuốc nhuộm, và cellulose là liên kết cộng hóa trị xảy ra trong quá nhuộm. Thuốc nhuộm hoạt tính thường được sử dụng để nhuộm cellulose như cotton, visco, hoặc lanh.

Thuốc nhuộm hoạt tính cũng có thể được áp dụng trên len và nylon. Trong trường hợp này, chúng được áp dụng trong điều kiện axit yếu. Thuốc nhuộm hoạt tính có mức độ tận trích thấp so với các loại thuốc nhuộm khác. Bởi vì các nhóm chức năng trong thuốc nhuộm cũng đồng thời phản ứng với nước, xảy ra do quá trình thủy phân. Phần thuốc nhuộm bị thủy phân này không có liên kết với cellulose, và phải bị giặt bỏ mới giải quyết được vấn đề độ bền màu.

Giai đoạn hấp thụ màu trong nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim

Khi vải thun được đưa vào trong dung dịch nhuộm. Một chất điện ly được thêm vào để hỗ trợ sự hấp thụ thuốc nhuộm từ dung dịch nhuộm lên bề mặt và bên trong lõi xơ sợi.

Ở đây muối Natrisulfate Na2SO4 được sử dụng như chất điện ly. Để điều tiết quá trình hấp thụ và khuếch tán đồng đều nồng độ thuốc nhuộm. Trên toàn bộ xơ sợi để vật liệu nhuộm được nhuộm màu đồng đều, hay tránh loang màu. Tốc độ cấp muối điện ly, cũng như nồng độ chất điện ly được kiểm soát thích hợp. Như cấp tăng dần từ chậm đến nhanh, loãng đến đặc, là vấn đề quan trọng của quá trình nhuộm và quy trình nhuộm, quyết định tốc độ nhuộm.

Giai đoạn gắn màu trong nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim

Là giai đoạn xảy ra phản ứng liên kết hóa học, giữa thuốc nhuộm và vật liệu dệt. Nhóm phản ứng của phân tử thuốc nhuộm phản ứng thay thế nguyên tử Hidro, trong nhóm -OH của xơ cellulose hay nhóm -NH2 của protein. Tạo ra liên kết cộng hóa trị. Thuốc nhuộm trở thành một thành phần của xơ sợi và mang màu sắc của thuốc nhuộm.

Đây là một giai đoạn quan trọng, được kiểm soát bằng cách duy trì độ pH thích hợp như đã nêu trước.

Giặt khử cầm màu trong nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim

Khi quá trình nhuộm hoàn tất, cần phải giặt  sạch để loại bỏ các chất trợ nhuộm. Thuốc nhuộm thủy phân không gắn kết khỏi bề mặt vật liệu. Điều này là cần thiết để đạt được độ bền màu tốt. Giặt khử cầm màu được thực hiện bởi một bước giặt lạnh, giặt nóng và giặt với dung dịch chất tẩy giặt.

Trên đây là sơ bộ về nhuộm và quy trình nhuộm cho vải dệt kim.

Vải thun chất lượng cao

Vải nghĩa là thương hiệu của cty TNHH Hưng Vượng. Cty chuyên sản xuất và cung cấp vải thun chất lượng cao trên thị trường. Vải thun mà cty cung cấp, trước khi giao cho khách hàng đều được kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng. Giữ vững uy tín lâu năm trên thị trường trong nước.

Vải thun chất lượng cao của vải nghĩa đồng hành cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước, được lựa chọn là nhà cung cấp chính.

Mọi nhu cầu xin liên hệ số hotline 0984 619 453.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.